In ấn

Nhãn mác ngành dệt may

Thiết bị mã vạch

Văn phòng phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Yang
PGĐ Kinh doanh
0963 853 127 - 0913 853 127

Ms. Linh
TP. Kinh doanh - 0988 668 027

Máy in mã vạch

Máy in mã vạch TSC TTP-244 Plus
Máy in mã vạch TSC TTP-244 Plus
Máy in mã vạch TSC TTP-343M Plus
Máy in mã vạch TSC TTP-343M Plus
Máy in mã vạch TSC TTP-246M Plus
Máy in mã vạch TSC TTP-246M Plus
Máy in mã vạch TSC TTP-344M PRO
Máy in mã vạch TSC TTP-344M PRO
Máy in mã vạch TSC TTP-384M
Máy in mã vạch TSC TTP-384M
Dao cắt máy TSC TTP-344M PRO
Dao cắt máy TSC TTP-344M PRO
Máy quấn cuộn Godex T-10
Máy quấn cuộn Godex T-10