In ấn

Nhãn mác ngành dệt may

Thiết bị mã vạch

Văn phòng phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Yang
PGĐ Kinh doanh
0963 853 127 - 0913 853 127

Ms. Linh
TP. Kinh doanh - 0988 668 027

Linh kiện máy in mã vạch

Đầu in nhiệt máy TSC TTP-344M PRO
Đầu in nhiệt máy TSC TTP-344M PRO
Đầu in nhiệt máy TSC TTP-345
Đầu in nhiệt máy TSC TTP-345
Bộ moteur và trục gắn mực
Bộ moteur và trục gắn mực
Trục gắn mực
Trục gắn mực
Mắt đọc điện tử máy TSC TTP-343 & TTP-345
Mắt đọc điện tử...