In ấn

Nhãn mác ngành dệt may

Thiết bị mã vạch

Văn phòng phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Yang
PGĐ Kinh doanh
0963 853 127 - 0913 853 127

Ms. Linh
TP. Kinh doanh - 0988 668 027

Máy đọc mã vạch

Máy đọc mã vạch PLS-2100P
Máy đọc mã vạch PLS-2100P
Máy đọc mã vạch CINO F680
Máy đọc mã vạch CINO F680