In ấn

Nhãn mác ngành dệt may

Thiết bị mã vạch

Văn phòng phẩm

thông tin liên hệ
Mr. Yang
PGĐ Kinh doanh
0963 853 127 - 0913 853 127

Ms. Linh
TP. Kinh doanh - 0988 668 027

Giấy in mã vạch

Nhãn trắng in thẻ công đoạn
Nhãn trắng in thẻ công đoạn
Decal PVC trong suốt
Decal PVC trong suốt
Decal xi bạc
Decal xi bạc